Kvalitet i Kiropraktorpraksis

Hvad er KviK?
KviK står for Kvalitet i Kiropraktorpraksis.

Det har længe været en drøm at rykke tættere på kvalitetsarbejdet, sikre sammenhæng og gøre brug af en mulig synergi mellem forskning, efteruddannelse og kvalitet. Drømmene tog et skridt mod virkeliggørelse med overenskomsten 2017, hvor man besluttede at kiropraktorerne skulle akkrediteres i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel.

I forbindelse med Landsoverenskomst om Kiropraktik 2021 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor Forening blev der taget et yderligere skridt i retning af at opfylde drømmen, da man besluttede at afsætte midler til en kvalitetsenhed, som skal arbejde med kvalitet i kiropraktorpraksis.

Det blev også besluttet at den fysiske placering af kvalitetsenheden skulle være på Kiropraktorernes Videnscenter, der står for driften indenfor de overordnede rammer. Dermed var grundstenene til Kvalitet i Kiropraktorpraksis, KviK, lagt.

Hvad er formålet med KviK?
KviKs arbejde bygger videre på elementer fra Den Danske Kvalitetsmodel, der var en del af overenskomsten 2017. Formålet med KviK er at lave en helt ny model for kvalitetsarbejdet.

Kvalitetsarbejde går ud på at få kortlagt de processer og elementer, der er med til at højne kvaliteten, og understøtte og hjælpe med det arbejde.

Det primære formål med KviK er at sikre fortsat høj kvalitet i kiropraktorpraksis og skabe nogle gode og realistiske rammer, hvor kiropraktorer som autoriserede sundhedspersoner kan levere på de kvalitetstiltag, der bliver sat i søen.

KviK ønsker at tage afsæt i praksis og en dialog med praksis, for uden forandring i praksis og en forståelse af arbejdet bliver det svært at skabe den nye model for kvalitetsarbejdet. Det er vores mål at skabe den i samspil mellem klinikkerne og KviK.

KviKs arbejdsopgaver
KviK består af fire ansatte kvalitetskonsulenter der hver især bidrager med relevante kompetencer i arbejdet med kvalitet.

De fire kvalitetskonsulenter vil fokusere på følgende arbejdsopgaver:
• Datafangst og diagnosekodning i samarbejde med Sundhed.dk (Sentinel)
• PRO/PROM-projekter
• Patienttilfredshedsundersøgelser
• Kommunikation i form af epikriser og korrespondancemeddelelser
• Peer-to-peer / klyngearbejde
• Organisatorisk kvalitet
• Kvalitetsprojekter (f.eks. brug af røntgen, indikationsregistrering)

Kontakt KviK
Man kan kontakte KviK via Kontakt eller benyt vores fælles postkasse kvik@kiroviden.sdu.dk

nikkb