Kiropraktorernes videnscenter

Kiropraktorernes Videnscenter arbejder målrettet med at formidle og nyttiggøre forskning.

Kiropraktorernes Videnscenter udbyder og videreudvikler efteruddannelse til kiropraktorer.

Kiropraktorernes Videnscenter varetager konsulentfunktion og kvalitetssikring på røntgenområdet.

Kiropraktorernes Videnscenter varetager den praktiske afvikling af turnustjenesten for kandidater i klinisk biomekanik.

Lidt om Kiropraktorernes Videnscenter
nikkb