Betaling af turnusinternat

Betaling af turnusweekend i oktober

I DKF's standardkontrakt for turnuskandidaters ansættelse hos privatpraktiserende kiropraktorer fremgår det af punkt 2.3, at ansættelsesstedet betaler forplejning under turnuskurserne.

Denne opkrævning (kr. 2.800,-) dækker turnusweekenden i oktober, som afholdes som internatkursus.
(Datoen herover har intet med kursusdatoerne at gøre, men er blot lukkedatoen for betalingsarrangementet her)


Betaling af øvrige turnusforplejning foregår separat.

Dato & tid

fredag den 31. december 2021
Kl. 00.00-00.00

Sted

Betaling

Pris

Kursuspris
2800
fredag den 31. december 2021
00.00 - 00.00
Turnusinternat

Betaling for internatweekend i forbindelse med turnusførløb

fredag den 31. december 2021
00.00 - 00.00
Turnusinternat

Betaling for internatweekend i forbindelse med turnusførløb

nikkb