NIKKB er blevet til Kiropraktorernes Videnscenter

Velkommen til Kiropraktorernes Videnscenter! Vi har glædet os til at kunne fortælle jer, at NIKKB har skiftet navn til Kiropraktorernes Videnscenter.

Navneændringen vidner om, hvordan vores fokus er skiftet igennem de 30 år, vi hidtil har eksisteret. Da NIKKB blev stiftet i 1990 var det for at understøtte bestræbelserne på at etablere en fællesnordisk uddannelse i kiropraktik og instituttet blev drevet af de nordiske kiropraktorforeninger i samarbejde. Derfor gav det god mening at bruge navnet Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik, i daglig tale NIKKB.

Med oprettelsen af en universitetsbaseret uddannelse i klinisk biomekanik på SDU i 1994, blev et af de oprindelige formål med instituttet indfriet. Senere har de øvrige nordiske kiropraktorforeninger gradvist forladt deres pladser i NIKKB’s bestyrelse og den nordiske indflydelse er forsvundet. Udviklingen har gjort navnet NIKKB uaktuelt og ønsket om at ændre navn, så det mere præcist afspejler vores identitet, er opstået.

Det nye navn afspejler vores identitet som et videnscenter, der stræber efter at være et internationalt førende center for forskning, vidensformidling og kvalitetsudvikling inden for kiropraktik. Vi er et dynamisk vidensmiljø, der løfter kvaliteten inden for kiropraktik internationalt gennem partnerskaber og netværk og original forskning. Derfor giver det god mening, at vi nu kalder os et videnscenter.

Sammen med navneændringen får vi nye mailadresser, præsenterer en ny hjemmeside og ændrer vores logo.

Nye e-mailadresser og ny hjemmeside
Navneskiftet til Kiropraktorernes Videnscenter betyder, at vi har fået nye e-mailadresser og en ny URL på internettet. Det første vil du opdage, når du modtager mails fra os på Kiropraktorernes Videnscenter – og det har også betydning, når du skal sende mails til os.

I stedet for @nikkb.dk du nu skal skrive @kiroviden.sdu.dk. Den første del af mailadressen er den samme som hidtil. For eksempel skal du nu skrive h.wulff@kiroviden.sdu.dk, når du vil sende en e-mail til Henrik Wulff Christensen – og så videre.

Mails til vores gamle mailadresser vil blive videresendt i en periode, men det er en god ide at opdatere vores e-mailadresser in din adressebog i dit mailprogram, så du er sikker på at dine mails når frem til os.

Som du kan se, har vi også fået en ny hjemmeside i et nyt layout, og vi er faktisk ret glade for det nye udseende. Vi glæder os til at præsentere flere historier om ny forskning, efteruddannelse og billeddiagnostik for jer og tilbyde jer efteruddannelseskurser via den nye hjemmeside. Brugere af hjemmesiden, der vil tilmelde sig kommende efteruddannelseskurser eller bruge Min Side, f.eks. for at registrere efteruddannelse, skal lige væbne sig med tålmodighed lidt endnu, for de moduler er endnu ikke helt færdigudviklede, men vi arbejder målrettet på at få modulerne klar så hurtigt som muligt. Og proceduren for tilmelding og registrering den samme som hidtil.

Klikker du ind på den gamle hjemmeside, bliver du i en periode automatisk sendt videre til kiroviden.dk. I bør opdatere deres bogmærke hurtigst muligt, hvis I har bogmærket gamle hjemmeside i jeres browser.

Betydningen af det nye logo
Vores nye logo er en ugle ved siden af navnet Kiropraktorernes Videnscenter. I den græske og romerske mytologi var uglen oprindeligt attribut for Athene/Minerva, der bl. a. var visdommens gudinde, og den symboliserer visdom, videnskab og lærdom.

Ved at tilknytte uglen som vores symbol, signalerer Kiropraktorernes Videnscenter, at vi er en videnskabelig enhed, der vægter videnskab og tilegnelsen af visdom og lærdom højt. Men ikke kun det.

Foruden at symbolisere visdom, videnskab og lærdom er uglen et godt logo, fordi den har store øjne, som man kan tillægge forskellige symbolske værdier.

Den ydre, sorte ring i øjnene fortæller, at Kiropraktorernes Videnscenter er for alle kiropraktorerne i Danmark. Pupillen, den blå prik, symboliserer videnscentret som målet for kiropraktorernes søgning efter ny viden.

Farverne i logoet er et bevidst valg. Blå og sort er langtidsholdbare løsninger, og de lettere kliniske nuancer på den hvide baggrund udstråler seriøsitet og positive associationer.

Man taler jo bl.a. om ”det blå stempel”, ”blåt blod” og ”blå bånd”, hvor farven blå giver associationer til noget særligt attraktivt, og sort tydeliggør hvad det handler om hos os: Viden - sort på hvidt.

Logotyperne i vores nye logo er holdt i de samme farver som selve logoet.

Den blå logotype, der er brugt i ”KIROPRAKTORERNES”, er valgt for at vise samhørigheden i professionen, mens den sorte logotype i ”VIDENSCENTER” illustrerer ekspertise og fagkundskaber.

På den måde bliver både logoet med uglen og logotyperne bundet sammen. Og tilsammen signaliserer de, det vi står for: Indsamling og formidling af viden om muskel- og skeletbesvær til kiropraktorerne.

nikkb