Kandidatdimission i coronaens tegn

Fredag eftermiddag dimitterede det seneste hold unge cand. Manu’er fra Syddansk Universitet, og som det var tilfældet i sommeren 2020, betød coronavirussen, at dimissionen blev afviklet online.

Dekan Ole Skøtt indledte traditionen tro med at byde velkommen til dimissionen og ønske de nye kiropraktorer tillykke med en veloverstået uddannelse.

Herefter oplæste studieleder på IOB; Henrik Hein Lauridsen navnene på de 22 nye kiropraktorer, som på grund af nedlukning og restriktioner i første omgang ikke kan få et håndgribeligt bevis på færdiggørelsen af uddannelsen overrakt, men må nøjes med et stort og varmt tillykke. Som det fremgik efter den officielle del af dimissionen, havde kandidaterne dog selv sørget for at gøre dagen lidt festlig.

Karsten Uno Pedersen var i mange år formand for Kiropraktorernes Videnscenters bestyrelse, og han har stadig en stor plads i sit hjerte for kiropraktikken. I sin festtale, fortalte han bl.a. om kiropraktikkens udvikling og Region Syddanmarks betydning for uddannelsen af kiropraktorer.

Han understregede kiropraktorernes betydning som vigtig del af den danske sundhedspalet og påpegede behovet for fortsat forskning i muskel- og ledbesvær, en indsats han opfordrede de nye kiropraktorer til at medvirke til, enten som forskere engang i fremtiden eller via deres arbejde i klinikkerne.

Dimittendernes tale blev holdt af Nicolai Uhrenholdt, der med afsæt i egne minder og personlige betragtninger talte til sine medkandidater og fremhævede bl.a. betydningen af et stærkt netværk af nye kolleger via de seneste 5 års fælles studier.

- I de sidste fem år har vi tillært os viden og færdigheder, som vi skal bruge til at håndtere vores fremtidige patienter. Vi har brugt tid på så mange forskellige ting undervejs for at vi i fremtiden er så godt rustet som muligt til netop at minimere risikoen for at begå fejl – og vi kommer til at begå fejl, for vi er trods alt kun mennesker – men når vi begår dem, er det forhåbentlig små, ubetydelige fejl. Hvis vi laveren fejl, har vi nu hinanden, vores fremtidige kolleger til at søge råd og vejledning og til at hjælpe os, og det er jeg fuldstændig tryg ved, efter jeg har lært jer alle at kende.

- Husk på, at vi er blevet en del af en flok. Det er en lille flok, men ikke desto mindre en flok, som har udrettet store ting. Det er en lille gruppe i et stort sundhedsvæsen. Vi er ikke færdige med at lære, det er en foranderlig størrelse, og vi har ikke fundet den endelige plads, vi kan udfylde i det danske sundhedsvæsen. Men vi kan påvirke hinanden; det skal vi gøre, og vi skal være med til at bevæge flokken i den retning, vi ser den udvikle sig.

- Vi har været en årgang, der har investeret tid på at lære hinanden at kende, og det er det, der skal danne fundament for, at vi bliver nogle dygtige kiropraktorer og tjene som fantastiske ambassadører for denne lille profession i det danske sundhedsvæsen, konkluderede Nicolai Uhrenholdt.

Stort tillykke fra Kiropraktorernes Videnscenter til de nye kiropraktorer!

Man kan se festtalerne på Kiropraktorstudiet for Syddansk Universitets Facebookside

nikkb