Digital kandidatdimission antyder fremtiden for kiropraktorer

Fredag den 26. juni dimitterede 22 nye Cand. Manu’er fra Syddansk Universitet under helt anderledes omstændigheder end tidligere.

Covid-19 har i en grad påvirket den verden, vi lever i; tidligere i 2020 har vi oplevet digitale ph.d.-forsvar, og da forårets nyuddannede kiropraktorer skulle dimittere, forgik det online. Og hvem ved, måske er digitale dimissioner fremtiden?

I et lokale på SDU bød Det sundhedsvidenskabelige Fakultets dekan, Ole Skøtt, velkommen til dimissionen via Facebook og Zoom. I sin tale til kandidaterne understregede dekanen de ekstraordinære omstændigheder og roste og takkede både kandidaterne og deres undervisere for den indsats, de har gjort for at fuldføre uddannelsen under de ekstraordinære omstændigheder, kandidatuddannelsen til kiropraktor er evidensbaseret, og Ole Skøtt opfordrede de nye kandidater til at gå ud og bekæmpe falske informationer på de sociale medier med evidens.

Ved hjælp af teknologien var kandidaterne herefter i fokus, mens de hver især blev råbt op af studielederne Anne Mølgaard Nielsen og Henrik Hein Lauridsen og ønsket tillykke, og så var det tid til den traditionelle festtale fra en af kandidaterne, Mads Thomsen, og den store festtale, der i år blev holdt af Henrik Wulff Christensen, direktør og forskningsleder på NIKKB. Temaerne for de to taler var ansvar og disruption af kiropraktorfaget.

Æren af at holde dimittendernes festtale tilfaldt Mads Thomasen, der talte om sin tid på studiet og de nye oplevelser, forventninger og ansvar, der venter kandidaterne, når de begynder livet i klinikerne. Han pegede blandt andet på, at det er vigtigt at stå ved sit ansvar, når man som nyuddannet kommer ud til ældre, dygtige og mere erfarne kolleger, og mindede sin medkandidater om at huske at efteruddanne sig.

Henrik Wulff Christensen havde lavet en video med sin tale, hvor han talte om, hvordan Coronavirussen har disruptet kiropraktorfaget og hvordan faget måske kan ændre sig fuldstændigt som følge af denne disruption.

Henrik Wulff Christensen opfordrede kandidaterne til at tænke over hvilken forandring de vil bringe ind i klinikkerne og gribe chancen i de nye tider. Måske er vi ved at redefinere kiropraktorfaget, og måske er de kandidater, der i dag er dimitteret de første digitale kiropraktorer, spekulerede han, inden han sluttede med at ønske kandidaterne tillykke.

Tillykke til de nye kandidater!

Dimissionen kan ses i sin helhed på kiropraktorstudiet på Syddansk Universitets profil på Facebook https://www.facebook.com/watch/?v=263058228123880

Foto: Colourbox
nikkb