Symptomer på lumbal spinalstenose er hyppige hos personer med knæ- og hoftesmerter eller vedvarende rygsmerter

Symptomer som normalt associeres med lumbal spinalstenose er ret almindelig hos personer, som er i GLA:D®-forløb for enten hoftesmerter knæsmerter eller vedvarende rygsmerter. Det har James Young, kiropraktor fra Canada og ph.d.-studerende på SDU, vist i et nyt studie som netop er publiceret i tidsskriftet Osteoarthritis and Cartilage. 

I studiet blev anvendt data fra i alt 10.234 deltagere fra primærsektoren som deltog i et af de tre behandlingsprogrammer i Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D®): GLA:D® knæ, GLA:D® hofte eller GLA:D® Ryg. Deltagerne besvarede et spørgeskema med 11 spørgsmål om symptomer som ofte associeres med lumbal spinalstenose. Hvis deltageren svarede ja til, at de sommetider havde smerter eller føleforstyrrelser i ét eller begge ben eller balder, fik de adgang til de øvrige 10 spørgsmål. Hos deltagere i GLA:D® knæ og hofte, blev det specificeret at der var tale om symptomer som ikke var relateret til knæ- eller hofteled. Studiet undersøgte også hvorvidt deltagerne opfyldte to forskellige diagnostiske kriterier for lumbal spinalstenose publiceret af Tomkins-Lane i 2016 og Genevay i 2018. 

Deltagerne med vedvarende rygsmerter rapporterede oftere symptomer på spinalstenose (11-71%) end dem som var i behandling for hofteartrose (11-50%) og knæartrose (8-40%). På trods af, at selvrapporterede symptomer på lumbal spinalstenose var ret almindeligt i alle tre behandlingsgrupper, opfyldte under 10% af deltagerne i alle tre grupper de fulde diagnostiske kriterier for lumbal spinalstenose. Studiet viste også at ca. halvdelen af personerne med vedvarende rygsmerter rapporterede at de havde samtidig osteoartrose, mens henholdsvis 66% og 75% af knæ- og hoftedeltagere rapporterede at de havde rygsmerter.

Det er ikke nyt, at der kan være overlap mellem sygdomsgrupper (co-morbiditet) og mellem symptomer, men det er første gang at omfanget af overlappet af symptomer associeret med lumbal spinalstenose mellem forskellige sygdomsgrupper beskrives i detaljer. Det kan være en hjælp at kende omfanget når man som kiropraktor ser alle tre patientgrupper.

Artiklen kan downloades gratis via dette link de næste 50 dage, hvorefter den bliver en betalingsartikel: https://authors.elsevier.com/c/1da5I3npMrQkYH

nikkb