Ny NKR om skuldersmerter anbefaler superviseret træning

Sundhedsstyrelsen har netop udgivet en opdateret national klinisk retningslinje om behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen.

I retningslinjen anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man indleder behandlingen med ikke-kirurgisk behandling. Man bør overveje at tilbyde superviseret træning til patienter med kliniske symptomer på subakromielt smertesyndrom i skulderen, der har varet mindst 1 måned.

Derimod skal man tænke sig godt om, inden man tilbyder indsprøjtning eller operation. Indsprøjtninger med binyrebarkhormon bør kun tilbydes efter nøje overvejelser på grund af en lille gavnlig effekt, og operation skal ikke anvendes til de patienter, der har haft skuldersmerter i mindre end 6 måneder på grund af risiko for bivirkninger og manglende evidens for en gavnlig effekt af operationen.

Kun hvis en patient har haft subakromielt smertesyndrom i mere end 6 måneder, og den superviserede træning ikke har haft nogen effekt, kan man overveje at tilbyde operation.

Den nye NKR erstatter en tidligere retningslinje om skuldersmerter fra 2013. Den nye retningslinje ser udelukkende på behandling af skuldersmerter, hvor den tidligere retningslinje, også indeholdt nedslagspunkter om diagnostik, behandling og rehabilitering

Ligeledes udgår Sundhedsstyrelsens faglige visitationsretningslinjer fra 2011 vedrørende udvalgte skulderproblemer, impingementsyndrom/rotator cuff-syndrom og traumatisk rotator cuff-ruptur, da disse retningslinjer ikke understøtter den nye kliniske retningslinje.

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/NKR-subakromielt-smertesyndrom-i-skulderen

 

Ny NKR om behandling af patienter med subakromielt smertesyndrom i skulderen
nikkb