Ny canadisk klinisk retningslinje om ikke-kirurgisk behandling af lumbal spinalstenose

Lumbal spinal stenosis (LSS), der forårsager bensymptomer og reduceret gangdistance (neurogen claudication: NC), er mere og mere almindelig med en aldrende befolkning og kan være forbundet med betydelige konsekvenser for patienten i form af smerter og funktionsbegrænsninger.

Rikke Krüger Jensen, seniorforsker på Kiropraktorernes Videnscenter og lektor på Syddansk Universitet, har været med i en gruppe forskere, der har udviklet en canadisk klinisk retningslinje for at kunne præsentere evidens og give kliniske anbefalinger om ikke-kirurgisk behandling af patienter med LSS, der forårsager NC. Den canadiske kliniske retningslinje er udarbejdet i regi af Canadian Guideline Initiative https://www.ccgi-research.com og er til dels baseret på en opdatering af en dansk klinisk retningslinje, som Rikke Krüger Jensen var med til at udarbejde, og en tidligere nordamerikansk klinisk retningslinje om samme emne.

Forskerne udviklede seks anbefalinger baseret på randomiserede kontrollerede forsøg og fem andre baseret på professionel konsensus. De i alt 11 anbefalinger er blevet opsummeret i tre overordnede anbefalinger af behandling af patienter med LSS, der forårsager NC:

  1. Klinikere og patienter anbefales først at afprøve:
    a. ikke-farmakologisk multimodal behandling i form af uddannelse, rådgivning og livsstilsændringer, samt hjemmetræning/øvelser, manuel behandling og/eller rehabilitering (baseret på evidens af moderat kvalitet)
    b. traditionel akupunktur på forsøgsbasis (baseret på evidens af meget lav kvalitet)
    c. og postoperativ rehabilitering (superviseret øvelses- og / eller undervisningsprogram, der tilskynder til fysisk aktivitet) med kognitiv adfærdsterapi 12 uger efter operationen (baseret på konsensus).
  2. Klinikere og patienter kan overveje et forløb med serotonin- og noradrenalingenoptagshæmmer (SNRI) eller tricykliske antidepressiva men skal være opmærksomme på risiko for bivirkninger (baseret på evidens af meget lav kvalitet).
  3. Forskerne anbefaler, at man ikke anvender følgende farmakologisk behandling: methylcobalamin, calcitonin, paracetamol, opioider, muskelafslappende midler eller pregabalin (baseret på konsensus), gabapentin (baseret på evidens af meget lav kvalitet), non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) (baseret på evidens af lav kvalitet), eller epidurale steroidinjektioner (baseret på evidens af høj kvalitet).

Målgruppen for denne retningslinje inkluderer alle klinikere, og patientpopulationen er voksne med LSS (medfødt og/eller erhvervet, central-, recess- eller lateralstenose, med eller uden lændesmerter, med eller uden spondylolistese), der forårsager NC. De evaluerede kliniske effektmål omfatter bl.a. smerte, funktionsnedsættelse og gangdistance.

André Bussières et. al. Non-Surgical Interventions for Lumbar Spinal Stenosis Leading To Neurogenic Claudication: A Clinical practice guideline. Journal of Pain 2021 https://www.jpain.org/article/S1526-5900(21)00188-7/fulltext

Foto: Colourbox
nikkb