”Maintenance Care” i kiropraktorpraksis

I årene 2009 til 2013 var der flere studier i Skandinavien, der samlet beskrev brugen af ’maintenance care’ (MC) i kiropraktorpraksis. På den baggrund designede Iben Axen, Andreas Eklund, Charlotte Yde m.fl. et randomiseret klinisk studie i Stockholm til at undersøge effekten af MC.

319 patienter mellem 18 og 65 år med vedvarende eller episodiske lændesmerter, som responderede godt på kiropraktisk behandling, blev inkluderet i studiet. De blev randomiseret til en MC-gruppe eller en kontrolgruppe for deres videre forløb. I MC-gruppen var formålet at tilrettelægge en behandling, inden rygsmerterne vendte tilbage, baseret på kiropraktorens skøn, dog højst 3 måneders interval. Kontrolgruppen blev instrueret i at ringe og aftale tid, hvis smerterne vendte tilbage. De efterfølgende 52 uger besvarede patienterne en sms: ”Hvor mange dage den sidste uge har du oplevet aktivitetsbegrænsende lændesmerter?”.

I gennemsnit havde MC-gruppen 85,2 dage med aktivitetsbegrænsende lændesmerter (AL) i løbet af de 52 uger, mens kontrolgruppen havde 98,0 dage; en statistisk signifikant forskel på 12,8 dage til fordel for MC-forløb. De detaljerede forløb kan ses i figur 11https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0203029.g002

Næste skridt var at undersøge, hvorvidt forskellen afhang af personlighedsprofiler. Til det formål blev patienterne inddelt i tre grupper: ’Adaptive copers’ (lav smerte, høj aktivitet, livskontrol, n=93), ’Interpersonally distressed’ (det er andres skyld, ‘distrust’, n=62) ’Dysfunctional’ (høj smerte, nedsat aktivitet, mentalt påvirket, lav følelse af kontrol, n=97). Her viste det sig, at effekten af MC var meget forskellig i de tre grupper. I den stærkeste gruppe (adaptive copers) havde patienterne i MC-gruppen 10,7 flere dage med AL end kontrolgruppen, mens patienterne i den svageste gruppe (dysfuntional) havde 30,0 færre dage med AL, hvis de var i MC-gruppen. I den midterste gruppe (interpersonally distressed) var der ingen forskel mellem grupperne. Det er illustreret i Figur 2: https://journals.plos.org/plosone/article/figure?id=10.1371/journal.pone.0223349.g002
Det er altså med andre ord yderst vigtigt at tage patientens personlighed i betragtning, når man skal vurdere, om patienten skal tilbydes et MC-forløb eller ej2.

Den seneste artikel, der udkom i 2020, viser forløbet 3 uger før og tre uger efter konsultation. Resultaterne bekræfter, at kontrolgruppen havde en større stigning i antallet af dage med AL op til en konsultation (da de jo ringer efter behov) efterfulgt af et fald, hvorimod MC-gruppen havde et ret jævnt forløb uden de store udsving. Forskellen er dog tydeligt drevet af den svageste personlighedsprofil (dysfunktionel). Det gennemsnitlige forløb for denne personlighedsgruppe er illustreret i figur 3: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7171853/figure/Fig4/
Det understøtter ideen om, at det faktisk er muligt at forebygge tilbagefald ved at planlægge behandling, inden smerterne forventes at vende tilbage – dog kun for dem med den svageste personlighedsprofil3.

Referencer:

  1. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trialAndreas Eklund, Irene Jensen, Malin Lohela-Karlsson, Jan Hagberg, Charlotte Leboeuf-Yde, Alice Kongsted, Lennart Bodin, Iben Axén. PLoS One. 2018; 13(9): e0203029. Published online 2018 Sep 12. doi: 10.1371/journal.pone.0203029 
  2. The Nordic Maintenance Care Program: Does psychological profile modify the treatment effect of a preventive manual therapy intervention? A secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial. Andreas Eklund, Irene Jensen, Charlotte Leboeuf-Yde, Alice Kongsted, Mattias Jonsson, Peter Lövgren, Jakob Petersen-Klingberg, Christian Calvert, Iben Axén. PLoS One. 2019; 14(10): e0223349. Published online 2019 Oct 10. doi: 10.1371/journal.pone.0223349
  3. The Nordic maintenance care program: maintenance care reduces the number of days with pain in acute episodes and increases the length of pain free periods for dysfunctional patients with recurrent and persistent low back pain - a secondary analysis of a pragmatic randomized controlled trial. Andreas Eklund, Jan Hagberg, Irene Jensen, Charlotte Leboeuf-Yde, Alice Kongsted, Peter Lövgren, Mattias Jonsson, Jakob Petersen-Klingberg, Christian Calvert, Iben Axén. Chiropr Man Therap. 2020; 28: 19. Published online 2020 Apr 21. doi: 10.1186/s12998-020-00309-6
nikkb