Hvilken effekt har manipulation af ryggen og rehabiliterende træning i tillæg til hjemmetræning hos seniorer med lændesmerter?

Lændesmerter er en almindelig tilstand hos seniorer i alderen 65 år og opefter. Mellem 23 og 58 % af alle seniorer lider af lændesmerter, som ofte resulterer i nedsat fysisk funktion og livskvalitet. Manipulation af ryggen er tidligere vist at resultere i nogenlunde samme effekt som lægebehandling, men måske kan en kombination af manipulation og træning forbedre effekten.

Derfor gennemførte forskere fra USA et randomiseret klinisk studie med tre forskellige behandlingsgrupper hos ældre med subakutte eller kroniske lændesmerter: 1) Hjemmetræning; 2) Superviseret rehabiliterende træning kombineret med hjemmetræning; eller 3) Manipulation kombineret med hjemmetræning. Behandlingen og træningen foregik over 12 uger, og deltagernes resultater blev indsamlet efter 4, 12, 26 og 52 uger. Det primære effektmål var deltagernes vurdering af deres smerteniveau. Sekundære effektmål omfattede funktionsbegrænsninger, sundhedsstatus, medicinforbrug, tilfredshed med behandlingen og generel forbedring.

241 deltagere blev randomiseret og 230 (95%) leverede data igennem hele forløbet. Den primære analyse af data viste, at forskellene i smerteniveau i løbet af et år imellem de tre behandlingsgrupper var små og ikke statistisk signifikante. I alle tre grupper blev smerterne reduceret med 30-40% efter behandling, hvor den største forskel var mellem manipulation kombineret med hjemmetræning frem for hjemmetræning alene. Forskellene imellem grupperne varierede på andre tidspunkter mellem 0 og 6 procentpoint uden at en bestemt gruppe skilte sig ud. Efter et år var reduktionen af smerter efter behandling formindsket i alle tre grupper. De sekundære effektmål fulgte et lignende mønster, bortset fra tilfredshed med pleje, hvor kombinationsbehandlingerne var bedre end hjemmetræning alene.

Er det bedre at kombinere manipulation af ryggen eller superviseret rehabiliterende træning med hjemmetræning? Nej, der er ikke noget i resultaterne af det kliniske studie, der peger på, at en kombineret behandling er bedre end hjemmetræning alene i forhold til at forbedre smerter eller funktionsnedsættelse på hverken kort eller lang sigt for ældre voksne med kroniske lændesmerter, men kombinationsbehandlingerne ser ud til at øge tilfredsheden med behandlingen hos patienterne – som måske kan have en positiv indflydelse på livskvaliteten.

Schulz, C., Evans, R., Maiers, M. et al. Spinal manipulative therapy and exercise for older adults with chronic low back pain: a randomized clinical trial. Chiropr Man Therap 2019. https://doi.org/10.1186/s12998-019-0243-1

Ældre man med lændesmerter
nikkb