Department of Chiropractic på MacQuarie University flytter

Fra 1. januar 2021 hører Department of Chiropractic, Institut for Kiropraktik, på MacQuarie University i Sydney i Australien ikke længere under universitetets tekniske fakultet. I stedet vil instituttet være organisatorisk placeret under det sundhedsvidenskabelige fakultet. Den organisatoriske flytning er et resultat af mange måneders arbejde på at forbedre instituttets undervisnings-, forsknings- og kliniske aktiviteter.

Flytningen er den foreløbige kulmination på en udvikling, hvor det australske institut for kiropraktik via en målrettet oprustning er gået fra at være lukningstruet til nu at blive en anerkendt del af det sundhedsvidenskabelige fakultet på MacQuarie University. I 2018 rekrutterede instituttet en professor i kiropraktik fra Canada, Simon French, og resultatet er en positiv evaluering.

Kiropraktorernes Videnscenter og Syddansk Universitet har medvirket til Department of Chiropractics oprustning. Forskere fra MacQuarie henvendte sig til Kiropraktorernes Videnscenter og SDU for cirka 10 år siden, da der var planer om at lukke kandidatuddannelsen i kiropraktik grundet for lav forskningsaktivitet. Siden har der været et tæt samarbejde mellem Institut for Kiropraktik på MacQuarie University og Kiropraktorernes Videnscenter og Syddansk Universitet. Samarbejdet mellem MacQuarie University, Kiropraktorernes Videnscenter og SDU har medvirket til at styrke Department of Chiropractic på MacQuarie University og afværge den truende lukning af instituttet.

Blandt andet har Alice Kongsted og Jan Hartvigsen flere gange besøgt MacQuarie som ”Visiting Professor”, og forskere fra deres afdelinger for kiropraktik og fysioterapi har besøgt Odense, herunder professor i fysioterapi Mark Hancock, som var på Kiropraktorernes Videnscenter og SDU som gæsteforsker i klinisk biomekanik i 3 måneder i 2017.

Instituttets leder, Rosemary Gluriato, udtaler i en pressemeddelelse fra MacQuarie University, at hun er sikker på, at ”flytningen vil resultere i udvidede muligheder for både personale og studerende gennem forbedrede tværfaglige forskningsmuligheder samt potentialet for os at være involveret i oprettelsen af tværfaglige klinikker og kliniske placeringsmuligheder for vores studerende. Dette er en meget spændende tid for instituttets personale og studerende og for kiropraktikyrket som helhed”.

Professor Patrick McNeal, fungerende dekan og universitetsrektor for medicin og sundhed på det sundhedsvidenskabelige fakultet ser i en kommentar til flytningen frem til et styrket forsknings- og undervisningssamarbejde:

”Med dette skridt vil alle sundhedsdiscipliner inden for MacQuarie University blive samlet, og at bringe Institut for Kiropraktik og det sundhedsvidenskabelige fakultet sammen vil styrke sundhedsuddannelse, sundheds- og medicinsk forskning og klinisk praksis og skabe et samlet lederskab inden for medicin og sundhed på MacQuarie University. På det sundhedsvidenskabelige fakultet ser vi meget frem til at byde Institut for Kiropraktik velkommen i 2021 og udforske yderligere samarbejdsmuligheder”.

Senere i 2021 planlægger instituttet desuden af flytte til en ny adresse for også fysisk at komme tættere på de nye kolleger. Dermed vil forskerne på instituttet opnå optimale muligheder for et tværfagligt samarbejde med andre sundhedsforskere. En model, der er meget lig samarbejdet mellem forskere på Kiropraktorernes Videnscenter og bl.a. Institut for Idræt og Biomekanik på SDU.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
nikkb