Casper Glissmann Nim modtog pris på WFC-kongres

På WFC’s nyligt afholdte virtuelle kongres modtog Casper Glissmann Nim NCMIC New Investigator Award for sin artikel ”The temporal stability of self-reported visual back pain trajectories”.

Hovedpersonen selv er naturligvis stolt af prisen og den anerkendelse, den symboliserer:

- Prisen betyder meget for mig. Personligt var det for det første, et helt andet emne og arbejde, jeg har udført end det, min ph.d. byggede på. For det andet er det også en anerkendelse af det massive arbejde, vi som forskningshold har lagt i det. Fra starten har det været et lærerigt og godt samarbejde med alle medforfatterne Alice Kongsted, Aron Downie og Werner Vach og alle har bidraget substantielt til studiet og artiklen, fortæller Casper Glissmann Nim.

I studiet bag artiklen undersøgte forskergruppen hvor stabile selv-rapporteret visuelle smertemønstre er ved to tidspunkter med et år imellem. Der er noget der tyder på, at patienternes smertemønster er stabilt over tid, men der foreligger meget lidt forskning på nuværende tidspunkt. Derfor ville Casper Glissmann Nim undersøge hvorvidt selv-rapporterede smertemønstre var stabile over tid, og hvorvidt at skift til et andet smertemønster var forbundet med en klinisk ændring i fx funktionstab.

- Vi brugte data fra ChiCo (1323 kiropraktor‐patienter) og fra GLA:D Ryg‐registeret (1135 patienter). Alle deltagere kunne identificere et af 8 forskellige visuelle smertemønstre ved inklusion og efter 12 måneder. Vi undersøgte stabilitet som proportioner og odds-ratioer for at blive og for at skifte mellem smertemønstrene. For at vurdere hvorvidt et skift var forbundet med kliniske ændringer brugte vi logistisk regression til at sammenholde skift til et ”mere favorabelt” eller ”mindre favorabelt” smertemønster med ændringer i kliniske mål, fortæller Casper Glissmann Nim om studiet.

- Vi fandt at mange patienter bliver i det samme eller et tilsvarende smertemønster efter et år, og at skift til et helt andet smertemønster var forbundet med relevante kliniske ændringer. Det antyder at visuelle smertemønstre kan bruges til at beskrive ændringer i patienternes lændesmerter, og måske kan blive brugt i forskning og klinisk praksis.

Foruden den anerkendelse, der er at blive tildelt en international pris for sit arbejde, modtog Casper Glissmann Nim en præmiesum på 3000 US Dollars. Desuden skal det fremgå af den publicerede artikel, at det er en ”award winning” artikel.

Tillykke til Casper Glissmann Nim med den flotte anerkendelse af hans arbejde.

Læs artiklen her: https://journals.lww.com/pain/Abstract/9900/The_temporal_stability_of_self_reported_visual.72.aspx

nikkb