Behandling af spændingshovedpine

Mere end 40% af voksne danskere lider af spændingshovedpine og på verdensplan ser det ud til, at spændingshovedpine er den hyppigst forekommende form for hovedpine. Ca. 5% procent af kiropraktorernes patienter henvender sig på grund af hovedpine. Sammen med akupunktur og massage er kiropraktisk behandling en af de behandlingsformer, som hovedpinepatienter oftest efterspørger, mens andre hyppigt brugte tilgange er behandling med medicin (NSAID og tricykliske antidepressiva), afspænding og kognitiv terapi.

En række systematiske reviews har tidligere undersøgt effekten af manuel terapi, f.eks. manipulation og dry-needling. Resultaterne har ikke været overbevisende, mest fordi det har været svært at sammenligne de originale studier. Forskere har også undersøgt andre typer behandling og fundet en beskeden effekt af tricykliske antidepressiva, Botulinum toksin A og akupunktur. Som resultat kommer European Federation of Neurological Societies med en forsigtig anbefaling om, at fysiske (manuelle) behandlingsmetoder bør overvejes i tillæg til medicin i håndteringen af patienter med spændingshovedpine.

I et systematisk litteraturstudie og metaanalyse opsummerer en gruppe spanske forskere evidensen for brugen af manuel behandling i kombination med øvelser og sammenligner med brug af medicin (NSAID og tricykliske antidepressiva) hos patienter med spændingshovedpine. Konklusionerne baseres på fem randomiserede studier med tilstrækkelig høj metodemæssig kvalitet.

De spanske forskere finder, at manual terapi i kombination med øvelser er mere effektivt i behandlingen af spændingshovedpine målt umiddelbart efter behandlingsforløbets afslutning (typisk efter 4-6 uger) målt på hyppighed af episoder, smerteintensitet og varighed. Til gengæld er der ingen forskel mellem manuel behandling og medicin målt over længere tid (4-6 måneder). De forklarer forskellen mellem resultaterne med, at det er muligt, at patienterne i medicin-gruppen er fortsat med at indtage medicinen, hvis effekt er tiltagende over tid, mens den manuelle behandling er blevet afsluttet efter interventionsforløbet.

Kliniske implikationer
På baggrund af resultaterne anbefaler forskerne, at manuel terapi i kombination med øvelser kan anbefales til patienter med spændingshovedpine. Behandlingen bør består af en kombination af manipulation/mobilisering af nakke og ryg, bløddelsbehandling, samt stabiliserende øvelser og rådgivning rettet mod holdning. De undersøgte behandlingsforløb har strakt sig over 4-6 uger og bestået af 5-12 sessioner. Tidligere studier har vist, at de enkelte modaliteter isoleret set ikke har den store effekt, så de positive resultater fundet i dette litteraturstudie tillægges at behandlingsmodaliteterne er brugt i kombination. Det spanske studium har ikke vurderet de potentielle omkostninger og bivirkninger af de to regimer behandling.

Link til artiklen: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25748428

Foto: 123rf.com
Foto: 123rf.com
nikkb