Følger henvisninger fra almen praksis til lumbal MR-skanning anbefalingerne i de kliniske retningslinjer?

Resultaterne af dette studie bidrager til forståelsen af og tilgangen til lumbal MR-skanning blandt klinikere i primærsektoren, der behandler lændesmerter.

Alle henvisninger fra praktiserende læger i Region Midtjylland til lumbal MR-scanning på et offentligt regionshospital fra 2014 til 2018 blev inkluderet i studiet.

55% af henvisningerne til MR-scanning af lænden blev udvalgt, og i alt 2051 henvisninger blev kategoriseret. 

75,5 % af ​​ de praktiserende lægers henvisninger til lumbal MR-scanning opfyldte ikke kriterierne for MR-scanning af lænden på grund af den ustrukturerede tekst i henvisningerne. Der er behov for, at henvisninger til MR-scanning indeholder al relevant information og mere forskning for at afgøre, om dette skyldes, at patienter ikke opfylder retningslinjernes anbefalinger eller indholdet af henvisningerne.

Krogh SB, Jensen TS, Rolving N, Thomsen JNL, Hansen CB, Werenberg CH, Rasmussen E, Carlson R, Jensen RK.Appropriateness of referrals from primary care for lumbar MRI. Chiropractic & Manual Therapies 2022. https://bit.ly/3LpRju5

nikkb