Webinar: Kolik og kiropraktik – virker det?

Spædbørnskolik er en almindelig tilstand i den tidlige barndom. Den rammer omkring en af seks nyfødte. Årsagen til kolik er stadig ukendt, selvom mange hypoteser og dermed mange forskellige behandlingsformer er blevet undersøgt.

Kiropraktisk behandling bruges i stigende grad på spædbørn, herunder for spædbørnskolik, selv om de forskningsmæssige beviser for effekten hidtil må betegnes som sparsomme.

Under sit tidligere navn, Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB), søsatte Kiropraktorernes Videnscenter derfor sammen med Forskningsenheden for Almen Praksis et kolikprojekt, for at undersøge effekten af kiropraktisk behandling nærmere.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Dato & tid

torsdag den 6. maj 2021
Kl. 20.00-21.00

Sted

Online

Pris

Kursuspris
500

Sidste tilmelding mandag den 3. maj.

KURSETS INDHOLD

På dette webinar præsenteres det danske randomiserede kliniske studie (RCT), som evaluerer effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. I et lodtrækningsforsøg blev halvdelen af kolikbørnene behandlet med kiropraktik, mens den anden halvdel ikke modtog behandling. Hvert barn og dets forældre mødte i klinikken 4 gange over ca. 2 uger. Forældrene vidste i projektperioden ikke om barnet modtog behandling eller ej, så de forlod kortvarigt behandlingslokalet, mens behandlingen blev eller ikke blev givet. Forældrene førte dagbog over barnets gråd og anden adfærd i hele perioden, og forskellen mellem de to grupper blev efterfølgende analyseret. Kiropraktorerne vurderede desuden ud fra udvalgte indikatorer, om det var sandsynligt børnene havde muskel-skelet problemer, og yderligere analyser er gennemført for denne gruppe af børn i forhold til effekt af behandlingen.

Studiet undersøgte bl.a.:

  • Hvilken effekt har kiropraktisk behandling af spædbørnskolik i forhold til gråd og andre symptomer relateret til kolikken?
  • Vil nogle af de børn, der mistænkes at have problemer med muskler og led, have større glæde af behandling end andre?
  • Og i så fald vil det kunne give anledning til stratificerede (et mere nuanceret) behandlingstilbud?

Vil du have den nyeste viden om resultaterne fra studiet om spædbørnskolik og kiropraktik - så tilmeld dig dette spændende 1-times webinar hos Kiropraktorernes Videnscenter.

FORM

Webinar

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

KURSUSLEDER

Nanna Sønderkær Meyer

Systematisk efteruddannelse

Ny viden: 1 timer

torsdag den 6. maj 2021
20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
Kolik og kiropraktik

Lise Vilstrup Holm

Læge og ph.d.
Syddansk Universitet

Lise Vilstrup Holm er projektleder, postdoc på IST - Forskningsenheden for Almen Praksis.

Kurset er digitalt. Du vil modtaget et deltager-link inden kursets start.

Sted

Online

KURSETS INDHOLD

På dette webinar præsenteres det danske randomiserede kliniske studie (RCT), som evaluerer effekten af kiropraktisk behandling af spædbørnskolik. I et lodtrækningsforsøg blev halvdelen af kolikbørnene behandlet med kiropraktik, mens den anden halvdel ikke modtog behandling. Hvert barn og dets forældre mødte i klinikken 4 gange over ca. 2 uger. Forældrene vidste i projektperioden ikke om barnet modtog behandling eller ej, så de forlod kortvarigt behandlingslokalet, mens behandlingen blev eller ikke blev givet. Forældrene førte dagbog over barnets gråd og anden adfærd i hele perioden, og forskellen mellem de to grupper blev efterfølgende analyseret. Kiropraktorerne vurderede desuden ud fra udvalgte indikatorer, om det var sandsynligt børnene havde muskel-skelet problemer, og yderligere analyser er gennemført for denne gruppe af børn i forhold til effekt af behandlingen.

Studiet undersøgte bl.a.:

  • Hvilken effekt har kiropraktisk behandling af spædbørnskolik i forhold til gråd og andre symptomer relateret til kolikken?
  • Vil nogle af de børn, der mistænkes at have problemer med muskler og led, have større glæde af behandling end andre?
  • Og i så fald vil det kunne give anledning til stratificerede (et mere nuanceret) behandlingstilbud?

Vil du have den nyeste viden om resultaterne fra studiet om spædbørnskolik og kiropraktik - så tilmeld dig dette spændende 1-times webinar hos Kiropraktorernes Videnscenter.

FORM

Webinar

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Kurset udløser IKKE kompensation

KURSUSLEDER

Nanna Sønderkær Meyer

torsdag den 6. maj 2021
20.00 - 21.00
20.00 - 21.00
Kolik og kiropraktik

Lise Vilstrup Holm

Læge og ph.d.
Syddansk Universitet

Lise Vilstrup Holm er projektleder, postdoc på IST - Forskningsenheden for Almen Praksis.

Kurset er digitalt. Du vil modtaget et deltager-link inden kursets start.

Sted

Online
nikkb