Hjernerystelse og hjernens plasticitet

I januar 2021 udkom en ny NKR om senfølger efter hjernerystelse som bl.a. sætter fokus på manuel behandling og generelt håndtering af patienter med hjernerystelse eller senfølger deraf. Kurset vil give dig et indblik i den nye NKR, hjernerystelse og neuro-rehabilitering samt hjernens plasticitet.

Dato & tid

fredag den 17. september 2021
Kl. 09.00-17.00

lørdag den 18. september 2021
Kl. 09.00-16.00

Sted

Comwell Copenhagen Portside
Alexandriagade 1
2150 København

Pris

Kursuspris
4400

Sidste tilmelding fredag den 13. august.

Eventuel tilkøb af overnatning og middag finder du under "Tilvalg"

KURSETS INDHOLD,

Hjernerystelser og senfølgerne efter rammer mange patienter, og for nogle få kan det få alvorlige konsekvenser. Hjernerystelser har ikke haft den store bevågenhed, men er blevet et område med større fokus og forskning.

På dette kursus vil Jan Hartvigsen komme ind på den nye Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelser og senfølger. Her vil I få et indblik i evidens inden for området, og hvordan kiropraktorerne kan have en rolle i håndteringen af denne patientgruppe.

Hana Malá Rytter vil undervise i, hvad hjernerystelser egentlig er, hvordan de kan diagnosticeres, og hvordan de kan håndteres.

Derudover vil Hana komme ind på neuro-rehabilitering, som er et felt mange kiropraktorer ikke føler sig stærkest i, men som er meget relevant at kende til, hvis man beskæftiger sig med hjernerystelser og andre neurologiske skader. I relation til hjernerystelser og neuro-rehabilitering vil Hana også tale om hjernes plasticitet generelt – hvad det er og hvad det kan bruges til?

Fysioterapeut Lisbeth Lund Pedersen, vil med afsæt i sin praktiske erfaring og sit arbejde med de nationale kliniske retningslinjer introducere en systematisk tilgang til screening af de bevægelsesrelaterede domæner, der kan være påvirket efter en hjernerystelse: cervical columna, det vestibulære/ okulomotoriske system, autonom dysfunktion/ anstengelsesintolerance og motorisk funktion.

Andre fokusområder på kurset vil være de psykosociale aspekter i håndteringen af folk med senfølger efter hjernerystelse, herunder energiforvaltning og gradueret tilbagevenden til skole/arbejde/sport. For forståelsen af den hele patient og en indsigt i den verden de bevæger sig i, berøres også de krav, muligheder og pligter, der er forbundet med sygemelding.

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen giver sit bud på, hvordan vores faggruppe kan hjælpe patienter med hjernerystelse og senfølger deraf. Hun har gennem de senere år haft en stigende tilgang af denne patientgruppe, og har således oparbejdet praktisk klinisk erfaring med håndtering og behandling af dem. Information, kommunikation og en dybtgående anamnese er central, men objektivt er der også forhold, vi kan være ekstra opmærksomme på at inddrage i behandlingsplanen. Undervisningen vil være fokuseret på praktiske eksempler, erfaringsudveksling og cases.

Hvis du har interesse i hjernerystelser, hjernes plasticitet og håndtering af patienter med hjernerystelser og senfølger, så kom med til at foredrag med nogle af landets dygtigste indenfor dette felt. Kurset vil blive en kombination af teori, cases og dialog.

FORM

Kursus med teori, cases og dialog.

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Det er muligt at anmode om kompensation for fredag den 17. september 2021

KURSUSLEDER

Andreas Bue Tøllner

FORPLEJNING OG OVERNATNING

Kursusprisen er inkl. forplejning i løbet af dagen.

Enkeltværelse DKK 1098,00
Dobbeltværelse pr. pers. DKK 649,00
Middag inkl. 2 glas vin og kaffe DKK 371,00

Ved bestilling af delt dobbeltværelse, skal personen du ønsker at dele værelse med angives i notefeltet under tilmelding.

Systematisk efteruddannelse

Ny viden: 5 timer

Diagnostik: 6 timer

Patientforløb: 4 timer

fredag den 17. september 2021
09.00 - 17.00
08.30 - 09.00
Indregistrering, kaffe/the og rundstykke
09.00 - 10.30
Kursus, del 1
10.30 - 11.00
Formiddagspause
11.00 - 12.00
Kursus, del 2
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Kursus, del 3
14.30 - 15.00
Eftermiddagspause
15.00 - 17.00
Kursus, del 4
lørdag den 18. september 2021
09.00 - 16.00
08.30 - 09.00
Kaffe/the og rundstykke
09.00 - 10.30
Kursus, del 5
10.30 - 11.00
Formiddagspause
11.00 - 12.00
Kursus, del 6
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Kursus, del 7
14.30 - 15.00
Eftermiddagspause
15.00 - 16.00
Kursus, del 8
Tilvalg
a. TORSDAG, Overnatning i enkeltværelse

Overnatning i enkeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september.

Pris: 1098.00
b. TORSDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 1 person

Overnatning i dobbeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september. - 1 person.

Pris: 649.00
c. TORSDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 2 personer

Overnatning i dobbeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september. - 2 personer.

Pris: 1298.00
d. FREDAG, Overnatning i enkeltværelse

Overnatning i enkeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september.

Pris: 1098.00
e. FREDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 1 person

Overnatning i dobbeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september. - 1 person.

Pris: 649.00
f. FREDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 2 personer

Overnatning i dobbeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september. - 2 personer.

Pris: 1298.00
g. FREDAG, Middag - 1 person
Pris: 371.00
h. FREDAG, Middag - 2 personer
Pris: 742.00

Dorthe Brandborg Olsen

Cand. manu., BSc.
Private praksis, SDU

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet. Master trainer i Z-health, ansat i kiropraktorpraksis, Haderslev

Hana Malá Rytter

Cand. psych., ph.d., lektor i neuropsykologi
Københavns Universitet, Bispebjerg hospital, Dansk Center for Hjernerystelse

Hana Malá Rytter har gennem sin interesse og arbejde beskæftiget sig med hjernerystelsesområdet intenst igennem de seneste 10 år.

Som forsker og kliniker arbejder hun med en bred vifte af metoder. Hun har en omfattende undervisnings- og formidlingserfaring ved både akademiske og ikke-akademiske institutioner og bidrager jævnligt til pressen. Hendes særlige interesseområder er neurorehabilitering og hjernens plasticitet. Hun samarbejder ofte med myndigheder med henblik på at udvikle hjerneskadeområde og rehabilitering i Danmark.

Hana har været projektleder og formand for arbejdsgruppen bag Nationale Kliniske Retningslinjer for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, som blev udgivet i starten af 2021. Derudover har hun været medlem af en specialistgruppe ved Socialstyrelsen ifm. evaluering af det specialiserede sociale område vedr. erhvervet hjerneskade samt medlem af en arbejdsgruppe i Region Hovedstad vedr. revision af forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade.

Hana er en af Danmarks største videnspersoner inden for neurorehabilitering og hjernerystelser.

Jan Hartvigsen

Cand. manu., ph.d., professor, forskningsleder og seniorforsker
Kiropraktorernes Videnscenter, SDU

Jan Hartvigsen er en internationalt førende forsker og forskningsleder inden for muskuloskeletal sundhed. Hans fokus er på forbedring af behandling af mennesker med muskuloskeletale smerter og funktionsbesvær, og han sætter en ære i at nedbryde barriererne mellem de forskellige sundhedsdiscipliner og samle mennesker med forskellige baggrunde i produktive samarbejdsrelationer. Hans primære forskningsfokus er kliniske studier af muskuloskeletal smerte og funktionsbesvær med et stigende fokus på, hvordan man implementerer evidensbaseret behandling i klinikker og sundhedssystemer.

Jan Hartvigsen har været medlem af mange nationale og internationale komitéer. I 2020 var han videnskabelig konsulent for rygsmerter for World Health Organization Department of Ageing and Life-course (WHO’s Afdeling for Aldring og Livscyklus); han er medlem af flere arbejdsgrupper i WHO’s Department of Rehabilitation (Afdeling for genoptræning) og var næstformand for gruppen bag den skelsættende artikelserie om lænderygsmerter, der blev publiceret i The Lancet i 2018. Desuden har han været medlem af de danske arbejdsgrupper, der har udviklet retningslinjer for behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati), lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati), skuldersmerter, rygsmerter og hjernerystelse. Han er medlem af organisationskomiteen for Forum for Research in Back and Neck Pain in Primary Care og af World Spine Cares Research Council.

Jan Hartvigsen er forfatter på mere end 250 internationale peer-reviewede publikationer, inklusive 49 systematiske litteraturgennemgange eller anmeldelser i internationale tidsskrifter og 38 ledere og kommentarer. Han har publiceret videnskabelige artikler i en række førende internationale tidsskrifter, bl.a. The Lancet og British Medical Journal. Han har medvirket i flere hundrede interviews, optrædener og keynotes nationalt og internationalt

Lisbeth Lund Pedersen

Sportsfysioterapeut, Kandidat i fysioterapi, Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
Privatpraksis

Har siddet med i arbejdsgruppen bag de Nationale Kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, som blev udgivet i starten af 2021. Lisbeth har ligeledes arbejdet med oversættelse og bearbejdning af en amerikansk fysioterapeutisk retningslinje for undersøgelse og behandling efter hjernerystelse, som ligger godt i tråd med den danske NKR

Lisbeth har med sit fysioterapeutiske fundament en solid erfaring indenfor for udredning, diagnostik samt genoptræning indenfor ortopædkirurgi og sport samt rehabilitering af sygemeldte borgere.

Enkeltværelse DKK 1098,00
Dobbeltværelse pr. pers. DKK 649,00
Middag inkl. 2 glas vin og kaffe DKK 371,00

Ved bestilling af delt dobbeltværelse, skal personen du ønsker at dele værelse med angives i notefeltet under tilmelding.

Sted

Comwell Copenhagen Portside
Alexandriagade 1
2150 København

KURSETS INDHOLD,

Hjernerystelser og senfølgerne efter rammer mange patienter, og for nogle få kan det få alvorlige konsekvenser. Hjernerystelser har ikke haft den store bevågenhed, men er blevet et område med større fokus og forskning.

På dette kursus vil Jan Hartvigsen komme ind på den nye Nationale Kliniske Retningslinje for hjernerystelser og senfølger. Her vil I få et indblik i evidens inden for området, og hvordan kiropraktorerne kan have en rolle i håndteringen af denne patientgruppe.

Hana Malá Rytter vil undervise i, hvad hjernerystelser egentlig er, hvordan de kan diagnosticeres, og hvordan de kan håndteres.

Derudover vil Hana komme ind på neuro-rehabilitering, som er et felt mange kiropraktorer ikke føler sig stærkest i, men som er meget relevant at kende til, hvis man beskæftiger sig med hjernerystelser og andre neurologiske skader. I relation til hjernerystelser og neuro-rehabilitering vil Hana også tale om hjernes plasticitet generelt – hvad det er og hvad det kan bruges til?

Fysioterapeut Lisbeth Lund Pedersen, vil med afsæt i sin praktiske erfaring og sit arbejde med de nationale kliniske retningslinjer introducere en systematisk tilgang til screening af de bevægelsesrelaterede domæner, der kan være påvirket efter en hjernerystelse: cervical columna, det vestibulære/ okulomotoriske system, autonom dysfunktion/ anstengelsesintolerance og motorisk funktion.

Andre fokusområder på kurset vil være de psykosociale aspekter i håndteringen af folk med senfølger efter hjernerystelse, herunder energiforvaltning og gradueret tilbagevenden til skole/arbejde/sport. For forståelsen af den hele patient og en indsigt i den verden de bevæger sig i, berøres også de krav, muligheder og pligter, der er forbundet med sygemelding.

Kiropraktor Dorthe Brandborg Olsen giver sit bud på, hvordan vores faggruppe kan hjælpe patienter med hjernerystelse og senfølger deraf. Hun har gennem de senere år haft en stigende tilgang af denne patientgruppe, og har således oparbejdet praktisk klinisk erfaring med håndtering og behandling af dem. Information, kommunikation og en dybtgående anamnese er central, men objektivt er der også forhold, vi kan være ekstra opmærksomme på at inddrage i behandlingsplanen. Undervisningen vil være fokuseret på praktiske eksempler, erfaringsudveksling og cases.

Hvis du har interesse i hjernerystelser, hjernes plasticitet og håndtering af patienter med hjernerystelser og senfølger, så kom med til at foredrag med nogle af landets dygtigste indenfor dette felt. Kurset vil blive en kombination af teori, cases og dialog.

FORM

Kursus med teori, cases og dialog.

SPROG

Kurset afholdes på dansk

KOMPENSATION

Det er muligt at anmode om kompensation for fredag den 17. september 2021

KURSUSLEDER

Andreas Bue Tøllner

FORPLEJNING OG OVERNATNING

Kursusprisen er inkl. forplejning i løbet af dagen.

Enkeltværelse DKK 1098,00
Dobbeltværelse pr. pers. DKK 649,00
Middag inkl. 2 glas vin og kaffe DKK 371,00

Ved bestilling af delt dobbeltværelse, skal personen du ønsker at dele værelse med angives i notefeltet under tilmelding.

fredag den 17. september 2021
09.00 - 17.00
08.30 - 09.00
Indregistrering, kaffe/the og rundstykke
09.00 - 10.30
Kursus, del 1
10.30 - 11.00
Formiddagspause
11.00 - 12.00
Kursus, del 2
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Kursus, del 3
14.30 - 15.00
Eftermiddagspause
15.00 - 17.00
Kursus, del 4
lørdag den 18. september 2021
09.00 - 16.00
08.30 - 09.00
Kaffe/the og rundstykke
09.00 - 10.30
Kursus, del 5
10.30 - 11.00
Formiddagspause
11.00 - 12.00
Kursus, del 6
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Kursus, del 7
14.30 - 15.00
Eftermiddagspause
15.00 - 16.00
Kursus, del 8
Tilvalg
a. TORSDAG, Overnatning i enkeltværelse

Overnatning i enkeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september.

Pris: 1098.00
b. TORSDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 1 person

Overnatning i dobbeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september. - 1 person.

Pris: 649.00
c. TORSDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 2 personer

Overnatning i dobbeltværelse fra torsdag den 16. til fredag den 17. september. - 2 personer.

Pris: 1298.00
d. FREDAG, Overnatning i enkeltværelse

Overnatning i enkeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september.

Pris: 1098.00
e. FREDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 1 person

Overnatning i dobbeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september. - 1 person.

Pris: 649.00
f. FREDAG, Overnatning i dobbeltværelse - 2 personer

Overnatning i dobbeltværelse fra fredag den 17. til lørdag den 18. september. - 2 personer.

Pris: 1298.00
g. FREDAG, Middag - 1 person
Pris: 371.00
h. FREDAG, Middag - 2 personer
Pris: 742.00

Dorthe Brandborg Olsen

Cand. manu., BSc.
Private praksis, SDU

Ekstern lektor ved Syddansk Universitet. Master trainer i Z-health, ansat i kiropraktorpraksis, Haderslev

Hana Malá Rytter

Cand. psych., ph.d., lektor i neuropsykologi
Københavns Universitet, Bispebjerg hospital, Dansk Center for Hjernerystelse

Hana Malá Rytter har gennem sin interesse og arbejde beskæftiget sig med hjernerystelsesområdet intenst igennem de seneste 10 år.

Som forsker og kliniker arbejder hun med en bred vifte af metoder. Hun har en omfattende undervisnings- og formidlingserfaring ved både akademiske og ikke-akademiske institutioner og bidrager jævnligt til pressen. Hendes særlige interesseområder er neurorehabilitering og hjernens plasticitet. Hun samarbejder ofte med myndigheder med henblik på at udvikle hjerneskadeområde og rehabilitering i Danmark.

Hana har været projektleder og formand for arbejdsgruppen bag Nationale Kliniske Retningslinjer for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, som blev udgivet i starten af 2021. Derudover har hun været medlem af en specialistgruppe ved Socialstyrelsen ifm. evaluering af det specialiserede sociale område vedr. erhvervet hjerneskade samt medlem af en arbejdsgruppe i Region Hovedstad vedr. revision af forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade.

Hana er en af Danmarks største videnspersoner inden for neurorehabilitering og hjernerystelser.

Jan Hartvigsen

Cand. manu., ph.d., professor, forskningsleder og seniorforsker
Kiropraktorernes Videnscenter, SDU

Jan Hartvigsen er en internationalt førende forsker og forskningsleder inden for muskuloskeletal sundhed. Hans fokus er på forbedring af behandling af mennesker med muskuloskeletale smerter og funktionsbesvær, og han sætter en ære i at nedbryde barriererne mellem de forskellige sundhedsdiscipliner og samle mennesker med forskellige baggrunde i produktive samarbejdsrelationer. Hans primære forskningsfokus er kliniske studier af muskuloskeletal smerte og funktionsbesvær med et stigende fokus på, hvordan man implementerer evidensbaseret behandling i klinikker og sundhedssystemer.

Jan Hartvigsen har været medlem af mange nationale og internationale komitéer. I 2020 var han videnskabelig konsulent for rygsmerter for World Health Organization Department of Ageing and Life-course (WHO’s Afdeling for Aldring og Livscyklus); han er medlem af flere arbejdsgrupper i WHO’s Department of Rehabilitation (Afdeling for genoptræning) og var næstformand for gruppen bag den skelsættende artikelserie om lænderygsmerter, der blev publiceret i The Lancet i 2018. Desuden har han været medlem af de danske arbejdsgrupper, der har udviklet retningslinjer for behandling af udstrålende smerter fra nakken (cervikal radikulopati), lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati), skuldersmerter, rygsmerter og hjernerystelse. Han er medlem af organisationskomiteen for Forum for Research in Back and Neck Pain in Primary Care og af World Spine Cares Research Council.

Jan Hartvigsen er forfatter på mere end 250 internationale peer-reviewede publikationer, inklusive 49 systematiske litteraturgennemgange eller anmeldelser i internationale tidsskrifter og 38 ledere og kommentarer. Han har publiceret videnskabelige artikler i en række førende internationale tidsskrifter, bl.a. The Lancet og British Medical Journal. Han har medvirket i flere hundrede interviews, optrædener og keynotes nationalt og internationalt

Lisbeth Lund Pedersen

Sportsfysioterapeut, Kandidat i fysioterapi, Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Sportsfysioterapi
Privatpraksis

Har siddet med i arbejdsgruppen bag de Nationale Kliniske retningslinjer for non-farmakologisk behandling af længerevarende symptomer efter hjernerystelse, som blev udgivet i starten af 2021. Lisbeth har ligeledes arbejdet med oversættelse og bearbejdning af en amerikansk fysioterapeutisk retningslinje for undersøgelse og behandling efter hjernerystelse, som ligger godt i tråd med den danske NKR

Lisbeth har med sit fysioterapeutiske fundament en solid erfaring indenfor for udredning, diagnostik samt genoptræning indenfor ortopædkirurgi og sport samt rehabilitering af sygemeldte borgere.

Enkeltværelse DKK 1098,00
Dobbeltværelse pr. pers. DKK 649,00
Middag inkl. 2 glas vin og kaffe DKK 371,00

Ved bestilling af delt dobbeltværelse, skal personen du ønsker at dele værelse med angives i notefeltet under tilmelding.

Sted

Comwell Copenhagen Portside
Alexandriagade 1
2150 København
nikkb