Fyraftensmøde i Region Syddanmark

I indbydes hermed til fyraftensarrangement 8. juni 2022. Arrangementet vil omhandle henvisningsmuligheder for primær kiropraktorpraksis og vidensdeling, samt en rundtur på Middelfart med nedslag i patientens vej gennem systemet.

Med venlig hilsen

KKF Syd

Dato & tid

onsdag den 8. juni 2022
Kl. 16.00-18.30

Sted

Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart

Pris

1 DAG
0

Tilmelding senest torsdag den 2. juni.

Kontaktperson: Mette Buus Beck (mettebuusgolf@gmail.com)

Den første del af programmet vil dreje sig om at give kiropraktoren et indblik i den oplevelse, som patienten får ved besøg på afdelingen. Her vil afdelingen præsentere sig selv:

  • Præsentation af Rygcenteret: Hvilke patienter modtager afdelingen, herunder visitation.
  • Organisation: Afsnit inkl. samarbejdende enheder.
  • Udredning af patienten: Hvad skal patienten - og I - forvente? Hvilke tilbud har vi?
  • Afsluttende dialog: Hvordan er vi hinandens bedste samarbejdspartnere?

Den anden del vil dreje sig om henvisningsmuligheder i Region Syddanmark ved praksiskonsulent Mikael Busse.

Afsluttende vil der være mulighed for vidensdeling/erfaringsudveksling ift. henvisninger og andet. Her vil der blive lagt op til, at der kan drage nytte af hinandens erfaringer. Måske nogen ligger inde med oplevelser på godt og ondt, som kan vendes og måske forsøgt besvaret af praksiskonsulenten eller andre kolleger.

onsdag den 8. juni 2022
16.00 - 18.30
Fyraftensmøde i Region Syddanmark
16.00 - 16.15
Præsentation af Middelfart Rygcenter, fysisk rundvisning
16.15 - 17.00
Patientens vej igennem systemet (opkobling til Sønderborg som varer arrangementet ud)
17.00 - 17.30
Pause/sandwich (deltager i Middelfart)
Pause/sandwich (deltager i Sønderborg)
17.30 - 18.30
Henvisningsmuligheder og vidensdeling ved Mikael Busse og Mette Buus Beck

Tilmelding senest torsdag den 2. juni.

Kontaktperson: Mette Buus Beck (mettebuusgolf@gmail.com)

Ved tilmelding angives hvorvidt man deltager i Middelfart eller via opkobling fra Sønderborg.

Sted

Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart

Den første del af programmet vil dreje sig om at give kiropraktoren et indblik i den oplevelse, som patienten får ved besøg på afdelingen. Her vil afdelingen præsentere sig selv:

  • Præsentation af Rygcenteret: Hvilke patienter modtager afdelingen, herunder visitation.
  • Organisation: Afsnit inkl. samarbejdende enheder.
  • Udredning af patienten: Hvad skal patienten - og I - forvente? Hvilke tilbud har vi?
  • Afsluttende dialog: Hvordan er vi hinandens bedste samarbejdspartnere?

Den anden del vil dreje sig om henvisningsmuligheder i Region Syddanmark ved praksiskonsulent Mikael Busse.

Afsluttende vil der være mulighed for vidensdeling/erfaringsudveksling ift. henvisninger og andet. Her vil der blive lagt op til, at der kan drage nytte af hinandens erfaringer. Måske nogen ligger inde med oplevelser på godt og ondt, som kan vendes og måske forsøgt besvaret af praksiskonsulenten eller andre kolleger.

onsdag den 8. juni 2022
16.00 - 18.30
Fyraftensmøde i Region Syddanmark
16.00 - 16.15
Præsentation af Middelfart Rygcenter, fysisk rundvisning
16.15 - 17.00
Patientens vej igennem systemet (opkobling til Sønderborg som varer arrangementet ud)
17.00 - 17.30
Pause/sandwich (deltager i Middelfart)
Pause/sandwich (deltager i Sønderborg)
17.30 - 18.30
Henvisningsmuligheder og vidensdeling ved Mikael Busse og Mette Buus Beck

Tilmelding senest torsdag den 2. juni.

Kontaktperson: Mette Buus Beck (mettebuusgolf@gmail.com)

Ved tilmelding angives hvorvidt man deltager i Middelfart eller via opkobling fra Sønderborg.

Sted

Middelfart Sygehus
Østre Hougvej 55
5500 Middelfart
nikkb