Forandret hverdag ændrer ikke på behov for systematisk efteruddannelse

Temaet disruption har jævnligt været vendt blandt kiropraktorer i de senere år, når man talte om, hvordan man kunne udvikle kiropraktorprofessionen, så den også i fremtiden kunne spille en rolle i sundhedsvæsenet. Men der var nok ingen, der før marts 2020 havde forestillet sig, at en virus kunne være den store disrupter.

Hverdagen i 2021 er stadig i høj grad præget af COVID-19. Virussen tvinger os alle til at ændre på vores hverdag. Det gælder også for kiropraktorer, der må udtænke nye veje at udøve deres profession.

I en sådan situation er det naturligt, at nogle ting bliver skubbet i baggrunden. I den daglige kamp for at få klinikken til at fungere under de ekstraordinære forhold, er efteruddannelse nok ikke det, de fleste prioriterer.

Systematisk efteruddannelse er stadig relevant
Men der er stadig behov for systematisk efteruddannelse. Udviklingen står ikke stille, og kiropraktorer har stadig behov for løbende at efteruddanne sig og være up-to-date til at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at man ikke slækker på sin efteruddannelsesaktivitet. Og Kiropraktorernes Videnscenter har ikke slækket på sine efteruddannelsesaktiviteter.

" Udviklingen står ikke stille, og kiropraktorer har stadig behov for løbende at efteruddanne sig og være up-to-date til at kunne håndtere udfordringerne i hverdagen "

Ifølge overenskomsten skal alle kiropraktorer tage og indberette systematisk efteruddannelse (SEU). COVID-19 betyder ikke, at man nu afskaffer SEU. Den kører videre, og de efteruddannelseskurser vi udbyder hos Kiropraktorernes Videnscenter, bliver automatisk registreret som SEU, mens man fortsat skal søge om at få godkendt kurser ved selvregistreret efteruddannelsesaktivitet.

Systematisk efteruddannelse skal ses som et tiltag til at vedligeholde de kompetencer kiropraktorerne har fået gennem deres uddannelse. På den måde sikres at de faglige kompetencer holdes på et ajourført niveau til gavn for patienterne.

Tilfredsstillende tilslutning til SEU – Kiropraktorernes Videnscenter største kursusudbyder
SEU har været populært siden indførelsen i forbindelse med overenskomsten 2017-2020. i 2018 var gennemførte 463 unikke personer, 73 % af samtlige kiropraktorer under overenskomsten, et kursus, der blev registreret som SEU. I 2019 var antallet af unikke personer, der gennemførte SEU 358, svarende til 63 % af samtlige kiropraktorer under overenskomsten. Grunden til, at tallene er højere for 2018 end for 2019, er blandt andet Faglig Kongres; den koncentrerede samling af SEU-kurser i forbindelse med Faglig Kongres har vist sig at være en model, som kiropraktorerne i meget høj grad støtter op omkring.

Samlet set har 527 unikke kiropraktorer (93 % af alle kiropraktorer under overenskomsten) deltaget i SEU i 2018 og 2019, og de har i gennemsnit deltaget i 2,7 (2018) og 1,5 (2019) dages SEU. Kombinerer man de to år, svar det til 2 dage pr. kiropraktor.

Vi kan glæde os over, at vores efteruddannelseskurser tiltrak størstedelen af de personer, der gennemførte efteruddannelse i 2018 og 2019: 80 % (422) af de 527 unikke personer gennemførte efteruddannelse hos Kiropraktorernes Videnscenter, enten på kurser i løbet af året eller på Faglig Kongres 2018.

Faglig Kongres spiller en stor rolle for udbuddet af efteruddannelse, men 2 dages SEU pr. kiropraktor over to år er et meget tilfredsstillende resultat, der viser at danske kiropraktorer er villige til at deltage i SEU.

Kiropraktorernes Videnscenters efteruddannelseskurser går online
Vi tilbyder efteruddannelseskurser uanfægtet af den aktuelle nedlukning. I respekt for de voldsomt begrænsede forsamlingsmuligheder, har vi besluttet at afholde efteruddannelseskurserne i første halvdel af 2021 som digitale kurser. De bliver automatisk registreret som SEU, men man kan fortsat deltage i aktiviteter, der ikke automatisk bliver registreret som SEU og efterfølgende ansøge om at få dem godkendt som SEU.

Mod slutningen af sommeren er håbet, at man i større grad kan mødes fysisk, hvilket gør at de fysiske kurser er blevet lagt i sidste halvdel af 2021.

Foto: Dreamstime
Foto: Colourbox

Vil du vide mere om SEU?
Man kan læse meget mere om systematisk efteruddannelse og registrering af kurser, der ikke automatisk bliver godkendt under afsnittet Systematisk Efteruddannelse på Kiropraktorernes Videnscenters hjemmeside: https://kiroviden.dk/efteruddannelse/systematisk-efteruddannelse

Husk at man kan ansøge om to gange 3.000 kr. i tabt arbejdsfortjeneste pr. år. Læs mere om dette på vores hjemmeside: https://www.kiroviden.dk/efteruddannelse/kompensationsordning

Hvis man vil tage systematisk efteruddannelse, kan man se udbuddet på vores hjemmeside: https://kiroviden.dk/efteruddannelse/kursuskatalog

nikkb